Lashes On Point

Extensión de Pestañas 1D … 65 €

Relleno de Pestañas 1D … 40 €

Extensión de Pestañas 3D … 50 €

Relleno de Pestañas 3D … 30 €

Extensión de Pestañas 5D … 85 €

Relleno de Pestañas 5D … 60 €

Extensión de Pestañas 3 + 1D … 75 €

Relleno de Pestañas 3 +1D … 50 €

Extensión de Pestañas Sunlight 3D … 90 €

Relleno de Pestañas Sunlight 3D … 65 €

Extensión de Pestañas Sunlight 1D … 100 €

Relleno de Pestañas Sunlight 1D … 75 €

  • Plaza Pedro Zerolo , 1
  • 91 521 88 10